MEDBORGARFÖRSLAG.Din kommun måste behandla det och ge svar!

[kommunens namn]                                               2009-01-xx
Kanslienheten

 

MEDBORGARFÖRSLAG

 

Gazaremsan är ett område med en yta på ca 4 mil lång gånger 1.5 mil bred (ungefär halva ytan på Öland). På denna yta bor över 1,5 miljon människor. Gazaremsan har av Israel satts i blockad sedan 18 månader. Blockaden kan sägas ha förvandlat Gaza till världens största  fängelse med följder som brist på bränsle, livsförnödenheter och mediciner och orsakat obeskrivligt mänskligt lidande för civilbefolkningen.

 

Israel som åberopar självförsvarsskäl har sedan den 27 december 2008 inlett omfattande bombningar av Gazaremsan. Blockaden och bombningarna i ett så tättbefolkat område dödar urskillningslöst gamla, kvinnor och barn och strider mot folkrätten. Användning av fosforbomber, klusterbomber och uran som medierna och bland annat Internationella Röda Korset, FN samt amerikanska Human Rights Watch vittnar om strider mot internationella krigslagar, konventioner och avtal.

 

Israels blockad och bombningar vars syfte är att krossa den palestinska motståndsrörelsen mot ockupationen slår sönder Gazaremsans grundläggande infrastruktur. Livsvillkoren för över 1.5 miljon människor förvärras för varje dag. Bomberna har hittills skördat hundratals dödsoffer och resulterat i tusentals skadade, vilket för palestinierna gjort dessa dagar till de mest blodsbesudlade sedan sexdagarskriget 1967. Blockaden som pågått så länge har tyvärr dödat många fler.

 

EU och därmed Sverige har ett frihandelsavtal med Israel. Samtidigt har den svenska regeringen ställt sig bakom de mänskliga rättigheterna som reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor[1]. De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och konventioner och protokoll blir juridiskt bindande genom att staterna däribland Sverige uttryckligen förklarar sig bundna av dem. FN:s allmänna förklaring och de två FN-konventionerna från 1966 innehåller tillsammans med de regionala konventionerna en lång rad rättigheter som innefattar grundläggande friheter, rätten till skydd mot övergrepp och rättigheter för att tillgodose de grundläggande behoven. Staten Israel bryter mot alla dessa konventioner och gör sig enligt bland annat Röda korset till krigsförbrytare.

 

Sverige i allmänhet och [kommunens namn] kommun i synnerhet är skyldig att ställa krav på respekt för folkrätten och får en rättslig och en moralisk plikt att markera mot en stat som gör sig skyldig till så grova brott mot folkrätten. [kommunens namn] kommun, som numera är en Fairtrade City, och som på detta sätt tydligt har visat sitt engagemang i etisk konsumtion kan väl inte samtidigt stödja brott mot folkrätten.

 

[Kommunens namn] kommun har avtal, exempelvis inom livsmedelsområdet, som med all säkerhet omfattar israeliska varor.  [Kommunens namn] kommun har därmed möjlighet att ta ställning för respekt för folkrätten genom att göra en markering mot Israel.

 

Vi kommuninvånare som undertecknar detta medborgarförslag anser att alla människor har lika värde och upprors över den pågående statsterrorn som civilbefolkningen i Gaza utsätts för. Vi känner oss tvingade att agera. Vi kräver att våra valda politiker tar ställning och inte accepterar att underleverantörer till våra avtalspartner bryter mot folkrätten. Det räcker inte med individuella handlingar. Vi kräver att skattesubventionerad verksamhet inte ska stödja terrorn mot civilbefolkningen i Gaza. Därför kräver vi att [kommunens namn] kommun ska bojkotta alla köp av israeliska varor. Detta är särskilt aktuellt då Israel genom sin ständiga ovilja att rätta sig efter FN:s resolutioner 242 och 338 som rör Palestinafrågan, visat att de inte bryr sig om omvärldens opinion och diplomatiska påtryckningar.

 

Genom vårt medborgarförslag kräver undertecknade att

 

  • få svar på om handel med en stat som begår krigsbrott och systematiskt bryter mot folkrätten är förenlig med Sveriges internationella åtaganden
  • Inga israeliska varor ska köpas med kommunala skattemedel. Köp av dessa varor gynnar den pågående israeliska statsterrorn mot civilbefolkningen i de ockuperade områdena
  • Kommunledningen ska informera kommunanställda om detta beslut och dess orsak samt ge direktiv i att inte beställa israeliska varor då man gör en beställning.
  • Kommunens avtalsleverantörer ska se till att ta bort israeliska varor från kommunens avtalat sortiment.

 

[Kommunens namn], Januari 2009

 

Med vänlig hälsning/

 

 

 

___________________                      ___________________                      _____________________

Namn                                   Underskrift                                        Organisation

 

 

 

 

___________________                      ___________________                      _____________________

Namn                                   Underskrift                                        Organisation

 

 

 

 

___________________                      ___________________                      _____________________

Namn                                   Underskrift                                        Organisation

 

 

 

 

___________________                      ___________________                      _____________________

Namn                                   Underskrift                                        Organisation

 

 

 


[1] Regeringskansliet, http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=3&navid=65

 

 

 

http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/01/12/israel.gaza/index.htmlhttp://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2303147.svd

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=872822

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2304841.svd

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=872542

http://www.metro.se/se/article/2009/01/09/14/1240-45/index.xml

http://www.metro.se/se/article/tt/2009/01/11/usamoobama/index.xml

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4161981.ab

http://www.metrobloggen.se/jsp/public/search.jsp?query=Gaza

http://aftonbladet.se/nyheter/article4157331.ab

http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/11/gaza-israel-letter-british-jews

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2294131.svd

http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/01/11/israel.gaza/index.html

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/10/naomi-klein-boycott-israel?commentpage=13&commentposted=1

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2303147.svd

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=872982

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=872776

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2304841.svd

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/10/gaza-israel-media

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=872542

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=873201

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2303147.svd

http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/13/gaza-israel-war-crimes

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/10/naomi-klein-boycott-israel

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=873201

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: