MEDBORGARFÖRSLAG*. Skriv ut och skicka till din kommun!

MEDBORGARFÖRSLAG*

 

Gazaremsan är ett område med en yta på ca 4 mil lång gånger 1.5 mil bred (ungefär halva ytan på Öland). På denna yta bor över 1,5 miljoner människor. Gazaremsan har av Israel satts i blockad sedan 18 månader. Blockaden kan sägas ha förvandlat Gaza till världens största fängelse med följder som brist på bränsle, livsförnödenheter och mediciner och orsakat obeskrivligt mänskligt lidande för civilbefolkningen.

 

Israel som åberopar självförsvarsskäl har sedan den 27 december 2008 inlett omfattande bombningar av Gazaremsan. Blockaden och bombningarna i ett så tättbefolkat område dödar urskillningslöst gamla, kvinnor och barn och strider mot folkrätten. Användning av fosforbomber, klusterbomber och uran som medierna och bland annat Internationella Röda Korset vittnar om strider mot internationella krigslagar, konventioner och avtal.

 

Israels blockad och bombningar vars syfte är att krossa den palestinska motståndsrörelsen mot ockupationen slår sönder Gazaremsans grundläggande infrastruktur. Livsvillkoren för över 1.5 miljoner människor förvärras än mer för varje dag. Bomberna har hittills skördat hundratals dödsoffer och resulterat i tusentals skadade, vilket för palestinierna gjort dessa dagar till de mest blodsbesudlade sedan sexdagarskriget 1967. Blockaden som pågått så länge har tyvärr dödat många fler.

 

EU och därmed Sverige har ett frihandelsavtal med Israel. Samtidigt har den svenska regeringen ställt sig bakom de mänskliga rättigheterna som reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor[1]. De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och konventioner och protokoll blir juridiskt bindande genom att staterna däribland Sverige uttryckligen förklarar sig bundna av dem. FN: s allmänna förklaring och de två FN-konventionerna från 1966 innehåller tillsammans med de regionala konventionerna en lång rad rättigheter som innefattar grundläggande friheter, rätten till skydd mot övergrepp och rättigheter för att tillgodose de grundläggande behoven. Staten israel bryter mot alla dessa konventioner och gör sig också enligt bland annat Röda korset till krigsförbrytelser.

 

Sverige i allmänhet och (Din kommuns namn) kommun i synnerhet är skyldiga att ställa krav på respekt för folkrätten och får en rättslig och en moralisk plikt att markera mot en stat som gör sig skyldig till så grova brott mot folkrätten. (Din kommuns namn) kommun, som numera är en Fairtrade City, och som på detta sätt har tydligt visat sitt engagemang i etisk konsumtion får inte samtidigt stödja brott mot folkrätten.

 

(Din kommuns namn) kommun har gällande avtal, exempelvis inom livsmedelsområdet, som med all säkerhet omfattar israeliska varor.  (Din kommuns namn) kommun har därmed möjligheten att ta ställning för respekten för folkrätten genom att göra en markering mot Israel.

 

Vi kommuninvånare som undertecknar detta medborgarförslag anser att alla människor har lika värde och upprors över den pågående statsterrorn som civilbefolkningen i Gaza utsätts för. Vi känner oss tvingade att agera. Vi kräver att våra valda politiker tar ställning och inte accepterar att underleverantörer till våra avtalspartner bryter mot folkrätten. Det räcker inte med individuella handlingar. Vi kräver att skattesubventionerad verksamhet inte ska stödja terrorn mot civilbefolkningen i Gaza. Därför kräver vi att (Din kommuns namn) kommun ska bojkotta alla köp av israeliska varor. Detta är särskilt aktuellt då Israel genom sin ständiga ovilja att rätta sig efter FN: s resolutioner 242 och 338 som rör Palestinafrågan, visat att de inte bryr sig om omvärldens opinion och diplomatiska påtryckningar.

 

Genom vårt medborgarförslag kräver vi att

 

  • inga israeliska varor köps med kommunala medel. Köp av dessa varor gynnar den pågående israeliska statsterrorn mot en obeväpnad civil befolkning i det ockuperade området Gaza
  • Kommunledningen informerar kommunanställda om detta beslut och dess orsak samt ger direktiv i att inte beställa israeliska varor då man gör en beställning.
  • Avtalsleverantörer ser till att inte ta bort israeliska varor från kommunens avtalsprodukter.

 

Med vänlig hälsning/

 

Namn                                                         Underskrift

 

 

1._____________________                      _____________________

 

2 ._____________________                      _____________________

 

3 ._____________________                      _____________________

 

4 ._____________________                      _____________________

 

5 ._____________________                      _____________________

 

6 ._____________________                      _____________________

 

7 ._____________________                      _____________________

 

8 ._____________________                      _____________________

 

 

 

*Skickas till Kansliet på din kommun. De har skyldigheten att diariföra, behandla ärendet och ge svar.


[1] Regeringskansliet, http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=3&navid=65

 

 

 

 

 

http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/01/12/israel.gaza/index.htmlhttp://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2303147.svd

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=872822

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2304841.svd

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=872542

http://www.metro.se/se/article/2009/01/09/14/1240-45/index.xml

http://www.metro.se/se/article/tt/2009/01/11/usamoobama/index.xml

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4161981.ab

http://www.metrobloggen.se/jsp/public/search.jsp?query=Gaza

http://aftonbladet.se/nyheter/article4157331.ab

http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/11/gaza-israel-letter-british-jews

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2294131.svd

http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/01/11/israel.gaza/index.html

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/10/naomi-klein-boycott-israel?commentpage=13&commentposted=1

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2303147.svd

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=872982

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=872776

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2304841.svd

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/10/gaza-israel-media

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=872542

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=873201

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2303147.svd

http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/13/gaza-israel-war-crimes

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/10/naomi-klein-boycott-israel

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=873201

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=873628

https://fuckisrael.wordpress.com/2009/01/14/watch-the-war-crimes-of-israel-in-gaza-video-from-inside-gaza-warning/

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2318021.svd

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: